Høsten 2017 deltok Marafu Arkitekter i en prosjektkonkurranse i regi av Sandnes tomteselskap.
I selskap med Aalgaard bygg vant vi et delfelt med 6 eneboliger.