Samarbeid med Øyvind Tveit
Vårt bidrag til konkurransen om nytt holdeplassdesign for fremtidig bussvei i Rogaland.
Vår 2016