Renovering og ombygging av eksisterende bolig på Storhaug i Stavanger