Naust Tysnes 
Sammen med Anders Sletten Eide
Sted: Tysnes
År: 2014-2016
Status: Ferdig

Naustet ligger nord på Tysnes ved Storeholmen.
Innvendig kles naustet med bjørkefiner,
som lakkeres.
Utvendig blir det stående tømmermannskledning som sortmales.

Alle foto er tatt av Øyvind Tveit.