Lyse, Mariero Rehabilitering av Administrasjonsbygg, skisseprosjekt 2017