Prosjekt: Hytte
Sted: Kyrkjøy
År: 2012-2016
Status: Ferdig

Sommerhuset ligger på Kyrkjøy i Sjernarøyane utenfor Stavanger.
Huset danner et tun med eksisterende bebyggelse på tomten; et eldhus, en låve og et hønsehus. Den nye bygningsmassen har til hensikt å skape en omramming omkring det eksisterende, og formen er inspirert av låven.
Huset består av en hoveddel og et gjestehus, disse er forbundet under samme tak.
Oppholdsrom er orientert mot utsikt, og store glassflater rammer inn utsikten utover Nedstrandsfjorden (mot nord).
Konstruksjon er konvensjonelt stenderverk av tre, saltak med knekt møne og vestlandskledning. Innvendige overflater er i hovedsak bjørkefiner og furupanel.