Sammen med ArkVest skal Marafu Arkitekter tegne 150 nye studentboliger på Gosen,
rett ved Uis. Oppstart November 2017