Sammen med studenter fra Bergen Arkitekthøgskole har kontoret vært med som lærer og håndverker på en del prosjekter. Bidragene har vært i form av tegning og deltakelse i bygging.
I alle tilfeller har studentenes innsats vært det avgjørende for å få til et godt sluttresultat, Marafu Arkitekters bidrag må forståes som sekundært.
I kronologisk rekkefølge vises her et utvalg:
Tubakuba, designet av kull 27, har blitt et veldig populært overnattingsted for barnefamilier på Fløyfjellet i Bergen.
I samarbeid med Sondre Bakken, Gunnar Sørås, Jack Dalla Santa og Alice Guan bygget og tegnet vi en vaktmesterbolig i hallen til Bergen Arkitekthøgskole. Kontoret er bygget i vanlig stenderverkskonstruksjoner, kledd innvendig med 12mm furu x-finer. Utvendig er den kledd med overskuddsmaterialer fra andre byggeprosjekter. Dette gjelder både glass og treverk.

foto: Gunnar Sørås

 nordlig fasade/ tubakuba foto:g.sørås
foto: Gunnar Sørås

 utvendig /vaktmesterBolig/BAS foto:g.sørås

 innvendig TubaKuba foto:g.sørås
foto: Gunnar Sørås